Kontrola prawidłowości przechowywania dokumentacji projektu „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej i likwidacji zagrożeń środowiska w dorzeczu transgranicznych rzek Lubaczówki i Sołotwy”