Kontrola prawidłowości przechowywania dokumentacji projektu „Polsko-Ukraińska Eurostrada Sportowa”