Kontrola prawidłowości przechowywania dokumentacji projektu „Turystyka jako niewykorzystana szansa rozwoju”