Kontrola prawidłowości przechowywania i archiwizowania dokumentacji projektu „Polsko-Ukraiński B2B – Biznes to Biznes”