Kontrola problemowa w Caritas Diecezji Sandomierskiej – Schronisku dla Bezdomnych Kobiet w Rudniku nad Sanem