Kontrola problemowa w Domu dla Dzieci „Dobrawa” w Rzeszowie (Realizacja standardu opieki i wychowania…)