Kontrola problemowa w Domu Dziecka im. ks. Gorazdowskiego w Krośnie (Realizacja standardu opieki i wychowania…)