Kontrola problemowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bojanowie (Wykorzystanie dotacji przekazanych na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego…)