Drukuj

Kontrola problemowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej – pow. dębicki (Prawidłowość realizacji świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego)