Kontrola problemowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodzisku Dolnym (Wykorzystanie dotacji celowej przekazanej z budżetu Wojewody na dofinansowanie programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania)