Kontrola problemowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwierzycach (Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przekazanej z budżetu wojewody)