Kontrola problemowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołaczycach (Prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanej na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego)