Kontrola problemowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywczy (Funkcjonowanie sytemu informatycznego POMOST)