Kontrola problemowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pysznicy (Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przekazanej z budżetu wojewody))