Kontrola problemowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim (Prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanej na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego)