Kontrola problemowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świlczy (Funkcjonowanie systemu informatycznego POMOST)