Kontrola problemowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim (Prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanej z budżetu wojewody…)