Kontrola problemowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zarzeczu (Funkcjonowanie systemu informatycznego POMOST)