Kontrola problemowa w Katolickiej Placówce Wychowawczej „Nasz Dom” w Miejscu Piastowym (Realizacja standardu opieki i wychowania…)