Kontrola problemowa w Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów-Zalesie (spełnienie wymagań określonych w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym)