Kontrola problemowa w Ochotniczej Straży Pożarnej w Klęczanach (spełnienie wymagań określonych w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym)