Kontrola problemowa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rakszawie (Funkcjonowanie systemu informatycznego POMOST)