Kontrola problemowa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wadowicach Górnych (Prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanej na wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego))