Kontrola problemowa w Podkarpackim Oddzaile Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie