Kontrola problemowa w Podkarpackim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie (realizacja projektu „Analiza Programu inwestycyjnego w zlewni Wielopolki”)