Kontrola problemowa w Pogotowiu Opiekuńczym w Rzeszowie (Realizacja standardu opieki i wychowania…)