Kontrola problemowa w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Kolo w Rymanowie