Kontrola problemowa w Samodzielnym Publicznym ZOZ nr 1 w Rzeszowie