Kontrola problemowa w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach (Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej…)