Kontrola problemowa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Birczy (Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej…)