Kontrola problemowa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Cergowej (Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej…)