Kontrola problemowa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Przysiekach (Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej…)