Kontrola problemowa w Środowiskowym Domu Samopomocy w Wolicy (Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej)