Kontrola problemowa w Stowarzyszeniu Pomocy Społecznej „Ad Astram” w Dębicy