Kontrola problemowa w Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Głogów Małopolski w Głogowie Małopolskim (Realizacja zadań administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej…)