Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Jaworniku Polskim (Prawidłowość realizacji resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch 2011)