Kontrola sprawdzająca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Padwi Narodowej