Kontrola sprawdzająca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Brzostku (Sposób wykonania zaleceń pokontrolnych po kontroli kompleksowej)