Kontrola sprawdzająca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Horyńcu Zdroju