Kontrola sprawdzająca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Przemyślu (Sposób wykonania zaleceń pokontrolnych po kontroli kompleksowej)