Kontrola sprawdzająca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Przysiekach (Sposób wykonania zaleceń pokontrolnych po kontroli kompleksowej)