Kontrola sprawdzająca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Radomyślu nad Sanem (Wykonanie zaleceń pokontrolnych po kontroli kompleksowej)