Kontrola sprawdzająca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rudniku nad Sanem (Sposób wykonania zaleceń pokontrolnych po kontroli kompleksowej)