Kontrola sprawdzająca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rymanowie (Sposób wykonania zaleceń pokontrolnych po kontroli kompleksowej)