Kontrola sprawdzająca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Zagórzu (Wykonanie zaleceń pokontrolnych po kontroli kompleksowej)