Kontrole kompleksowe w Przychodni Rodzinnej „Pro Medica” w Przeworsku, NZOZ SAN-MED w Przeworsku, NZOZ KOL-DENT w Zręcinie, SPZZOZ w Nowej Dębie, NZOZ MED-JAR w Jarosławiu,