Kontrola doraźna w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu (funkcjonowanie szpitala w zakresie zabezpieczenia opieki ginekologiczno-położniczej)