Kontrola doraźna w Domu Dziecka Nasz Dom Dzieciątka Jezus w Rudniku nad Sanem (Ocena opieki i wychowania w placówce)