Kontrola doraźna w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zaklikowie (Realizacja zadań samorządu gminnego w zakresie przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w formie rzeczowej)