Kontrola doraźna w Katolickiej Placówce Wychowawczej ,,Nasz Dom” w Miejscu Piastowym (Ocena standardu opieki i wychowania)